CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "Mua sắm vải, gia công may trang phục VKSND năm 2022"

22/07/2022
Cỡ chữ:   Tương phản

Tìm kiếm