CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2023” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2023”

23/10/2023
Cỡ chữ:   Tương phản

File đính kèm
Tìm kiếm