CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cơ quan điều tra VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021

21/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/01/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và toàn thể lãnh đạo, công chức Cục 1. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu Cục 1 tại Hà Nội đến các đơn vị trực thuộc tại Yên Bái, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Đức Anh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của đơn vị. Theo Báo cáo, năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Cục 1 tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao việc phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự.

Nhiều Viện kiểm sát địa phương đã trực tiếp phát hiện, thu thập kịp thời thông tin vi phạm pháp luật, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng như tích cực phối hợp kiểm tra thông tin theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Tập trung xác minh, điều tra có trọng tâm, trọng điểm đối với những lĩnh vực có nhiều vi phạm pháp luật, tội phạm, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là các vụ, việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; qua đó, khởi tố nhiều vụ án và chuyển cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, điều tra làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm qua, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, bảo đảm số lượng, chất lượng và thời hạn giải quyết nhiệm vụ được giao. Công tác thu thập thông tin vi phạm pháp luật và tội phạm tăng 17,6%; tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự tăng 8,1%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao...

Đồng chí Đỗ Văn Phương, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, năm 2020, tập thể Cục 1 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 01 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối và nhiều bằng khen khác cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục 1.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Phòng 2 thuộc Cục 1

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giáo kết quả công tác năm 2020 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được trong năm 2020. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhưng đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức Cục 1 phát huy kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; trong đó, chú ý một số nội dung trọng tâm, như: Tích cực, chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền; việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được xử lý kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cũng như điều tra các vụ án hình sự.

Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, gắn trách nhiệm của người có chức vụ, chức danh tư pháp với công việc được giao. Rà soát, đánh giá, có đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra, nhất là điều tra kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu đấu tranh tội phạm trong tình hình mới. Không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhất là Vụ 6 VKSND tối cao trong việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong hoạt động tư pháp, nhất là tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

TG
Tìm kiếm