CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung, hủy để điều tra lại

28/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/01/2021, tại Bộ Công an, được sự đồng ý của lãnh đạo VKSND tối cao và Bộ Công an, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao phối hợp với Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung, hủy để điều tra lại. Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 và đồng chí Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 và đồng chí Lý Anh Dũng,
Cục trưởng A09, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên thuộc Vụ 1 VKSND tối cao và A09 Bộ Công an.

Đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ 1 trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao báo cáo tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp từ thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bị hủy để điều tra lại. Sau khi nghe báo cáo, đã có 14 ý kiến phát biểu của lãnh đạo A09, Vụ 1 và các Điều tra viên, Kiểm sát viên trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu đã đánh giá, phân tích các lý do, nguyên nhân chủ quan, khách quan về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 thay mặt lãnh đạo hai đơn vị thống nhất kết luận một số nội dung:

1. Thống nhất đánh giá kết quả đã đạt được trong những năm qua: Công tác phối hợp giải quyết vụ án, vụ việc ngày càng chặt chẽ, quá trình tiến hành tố tụng các đơn vị về cơ bản đảm bảo tuân thủ đúng quy định về mặt tố tụng; các vụ án, bị can được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, trong đó giải quyết được nhiều vụ án về an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, phức tạp do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Kết quả công tác phối hợp góp phần vào thành tích chung của hai đơn vị.

2. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung báo cáo, công tác tổ chức và các ý kiến phát biểu có chất lượng, thể hiện sự thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên của hai đơn vị, là tín hiệu đáng mừng cho bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hàng năm để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giải quyết án, công tác hướng dẫn địa phương ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

3. Quán triệt tới lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên, cán bộ Điều tra phải xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo địa phương trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước hết trên cơ sở quy định của pháp luật, Vụ 1 và A09 phải chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực chất; áp dụng đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động tố tụng hình sự theo quy định, chú trọng áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ngay từ giai đoạn điều tra, bảo đảm thu hồi tài sản tối đa cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại.

Lãnh đạo Vụ 1 VKSND tối cao và A09 Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

4. Qua các thực tiễn các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hủy để điều tra lại, lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên cùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các lý do phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung được nêu trong báo cáo tổng hợp. Trong quá trình điều tra, Kiểm sát viên phải tham gia: “Sớm hơn, sâu hơn, sát hơn và sắc hơn”, Điều tra viên cũng chủ động phối hợp tốt hơn với Kiểm sát viên để đảm bảo các vấn đề về chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và thủ tục tố tụng theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

5. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp hướng dẫn địa phương trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, thống nhất hướng dẫn một số loại tội mà địa phương hiện đang có khó khăn, vướng mắc như các tội liên quan đến vũ khí quân dụng, các tội liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh.

6. Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế phối hợp đã ký giữa hai đơn vị. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp kịp thời khi các nội dung không còn phù hợp thực tiễn, ảnh hưởng đến công tác phối hợp của hai đơn vị.

Tưởng Mạnh Toàn - Vụ 1 VKSND tối cao
Tìm kiếm