CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số

28/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Sáng 28/5/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc VKSND tối cao.

Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị có ông Đặng Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp doanh nghiệp, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao và kết nối trực tuyến với các điểm cầu: Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện kế hoạch số 122/ KH-VKSTC ngày 20/5/2024 của VKSND tối cao về tập huấn, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số nhằm góp phần thay đổi phương thức làm việc, đem lại kết quả công việc tốt hơn, từ công tác đảng, công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành cho đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động; hướng tới đưa toàn bộ hoạt động hành chính và một số hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị lên môi trường số theo đúng lộ trình chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao
phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đồng thời, phổ biến kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyển đổi số của các đơn vị.

Thông qua Hội nghị nhằm thực hiện mục tiêu 100% công chức, viên chức, người lao động được tập huấn, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng định kỳ mỗi Quý một lần; được phổ biến về bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng và các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về sử dụng mạng Internet, mạng xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức và đang đặt ra những yêu cầu đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung và đối với ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Thời gian qua, Ban cán sự đảng cũng như Lãnh đạo VKSND tối cao rất quan tâm đến vấn đề này. Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao những năm vừa qua đều chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm lại một số kết quả tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân thời gian qua về mặt thể chế và nhận thức, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, ngày 10/4/2024, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Nghị quyết số 129-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành một Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất đối với vấn đề chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về vai trò, sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Với phương châm “Đột phá - Sáng tạo - Khoa học - Hiệu quả - An toàn”, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu toàn Ngành phải nhận thức chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu bắt buộc của sự phát triển; là bài toán về thay đổi thể chế, tư duy, thói quen và cách thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, quy trình làm việc. Cùng với đó, người đứng đầu VKSND các cấp có vai trò quyết định trong sự thành công của chuyển đổi số, phải trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng, đồng thời phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành chủ động tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ nội dung trong chuyên đề do các chuyên gia trình bày để có nhận thức thống nhất, đầy đủ về chuyển đổi số, giúp cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao
trình bày nội dung triển khai Kế hoạch số 65 tại Hội nghị
Ông Đặng Thanh Hưng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp doanh nghiệp, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông,
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Ông Lê Công Phú, Phó Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp
không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các chuyên gia và đại diện Lãnh đạo Cục 2 VKSND tối cao trình bày các chuyên đề: Một số giải pháp phục vụ chuyển đổi số tại VKSND tối cao; nhận diện kịp thời các mối đe dọa tiềm ẩn bên trong hệ thống thông tin của tổ chức; nội dung việc triển khai Kế hoạch số 65/KH-VKSTC ngày 01/4/2024 của VKSND tối cao về việc triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số cấp Vụ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

TH - TD
Tìm kiếm