CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại thành phố Hà Nội

29/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/5/2024, tại thành phố Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành uỷ Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự buổi khảo sát, đại biểu Đoàn khảo sát VKSND tối cao có đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14), Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9). Cùng dự có Lãnh đạo VKSND thành phố Hà Nội.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Quang Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ; Phạm Quí Tiên, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành, đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi khảo sát, lấy ý kiến

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, VKSND tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 03 đề án, gồm:

- Đề án nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao
 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ,
Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước.

Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội
phát biểu tại Hội nghị

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng miền trong cả nước. Thành phố Hà Nội là địa phương thứ tư sau tỉnh Quảng Ninh, Kiên Giang và thành phố Đà Nẵng được Đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những kiến nghị gắn với thực tiễn tại địa phương liên quan đến nội dung các đề án.

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc và hiệu quả của các đại biểu cho việc triển khai xây dựng các đề án. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, các ý kiến đóng góp sẽ là căn cứ để VKSND tối cao có những điều chỉnh, bổ sung nội dung các đề án một cách hợp lý, đầy đủ và bám sát thực tiễn; góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

TH
Tìm kiếm