CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2023

21/09/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/9/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2023. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Lãnh đạo VKSND tối cao tham dự Hội nghị

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp; thư ký Lãnh đạo VKSND tối cao; Trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị VKSND tối cao; công chức Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao và truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu, gồm: VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện; Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu; Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2023 của VKSND tối cao và VKSND cấp cao, từ đầu năm 2023, Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành 30 nghị quyết chuyên đề, nhiều kế hoạch và văn bản, thông báo kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị công tác của Ngành năm 2023, theo đó xác định rõ 04 nhóm mục tiêu lớn và giải pháp, 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành và được cụ thể hóa thành 63 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu tại Hội nghị

Căn cứ vào đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ trong toàn Ngành; kịp thời quán triệt triển khai thực hiện nghiêm những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao năm 2023. Theo đó, đã tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; kịp thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành. Kết quả, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã hoàn thành 113/134 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đạt tỷ lệ 84,3%.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của các đơn vị thuộc VKSND tối cao có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao, như: Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, dân sự, hành chính đạt cao, số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu được giải quyết vượt chỉ tiêu của Quốc hội, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm... Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đã kịp thời phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án dư luận quan tâm.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKSQS Trung ương,
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của VKSND cấp cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội giao, như: Đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm (401 kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; 171 kiến nghị; 161 thông báo rút kinh nghiệm); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự được chấp nhận đạt 79,5%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ kháng nghị án giám đốc thẩm, tái thẩm được chấp nhận vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; số lượng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhiều, tỷ lệ giải quyết đơn đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong công tác tổ chức cán bộ, VKSND tối cao tiếp tục kiện toàn Lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tương xứng yêu cầu công tác; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031; tăng cường luân chuyển, điều động, biệt phái Lãnh đạo quản lý, luân chuyển cán bộ giữa Viện kiểm sát các cấp; thực hiện tốt công tác tự đào tạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Trong công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật, quản lý khoa học và cải cách tư pháp, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 31/01/2023 về thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình về tổ chức hoạt động và công tác nghiệp vụ trong Ngành; nghiên cứu, ban hành 74 văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong áp dụng pháp luật và trao đổi nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác trong toàn Ngành.

Thanh tra VKSND tối cao tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Theo đó, đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành; tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực, khâu công tác, đơn vị còn hạn chế, yếu kém. Trong kỳ, tham mưu, tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Trong công tác hợp tác quốc tế, VKSND tối cao đã chủ động, tích cực trao đổi, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nhất là đối với các nước có nhiều công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và với những nước có mối quan hệ kinh tế lớn, quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện; tổ chức nhiều đoàn công tác của Lãnh đạo VKSND tối cao và đón tiếp, làm việc với các đoàn công tác cấp cao của nước ngoài. Kết quả làm việc, tiếp xúc được các đối tác ghi nhận, bày tỏ thiện chí và xu hướng hợp tác chặt chẽ lâu dài trong tương lai.

Công tác xây dựng Ngành chuyển biến tích cực, thực hiện nhiều biện pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động hơn trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong Quý IV/2023, VKSND các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát những nhiệm vụ trọng tâm còn tồn đọng, chưa đạt tiến độ để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định từ đầu năm 2023. Lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, tự rà soát và đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ để thấy rõ ưu điểm, hạn chế và có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, VKSND các cấp cần chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đề cập đến vấn đề kỷ cương, kỷ luật trong Ngành, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu Thanh tra VKSND tối cao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, đặc biệt là đối với những đơn vị có yếu kém trong việc thực hiện một số khâu công tác. Việc thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo đúng nguyên tắc và có phương pháp phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, VKSND các cấp cần tự thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Do vậy, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đổi mới hệ thống công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tăng năng suất, chất lượng lao động của mỗi cá nhân, đơn vị.

HQ - TL
Tìm kiếm