CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

28/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/3/2023, Vụ Thi đua – Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Mai Trung Thành, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 16 dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Văn Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng Vụ 16; đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ 16; cùng dự có toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 16 VKSND tối cao.

Đồng chí Mai Trung Thành, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 16
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 16 nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ 16 thực hiện tốt vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, thể hiện ở các mặt công tác như sau: Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện và hoàn thành tốt, hiệu quả trong công tác chuyên môn; tham mưu, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Ngành phát động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 100% đoàn viên tích cực tham gia học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, sinh hoạt chuyên đề.

Toàn cảnh Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 16 đã chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động xã hội như tham gia ủng hộ các đợt quyên góp cũng như hiến máu nhân đạo...; phối hợp với chính quyền tạo điều kiện để cán bộ, công chức tích cực tham gia các phong trào thi đua; kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên khi ốm đau gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 được Công đoàn Vụ 16 xác định: 100% đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn các cấp về cải cách hành chính và công vụ, công chức; cải cách tư pháp. Hằng năm, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phối hợp, phát động tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn. Phấn đấu Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”. 100% đoàn viên công đoàn tham gia đăng ký đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tập trung, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng công tác tự đào tạo, hướng tới chuyên nghiệp; tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu; đổi mới phương pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; áp dụng khoa học công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng trong mọi lĩnh vực.

Đồng chí Mai Trung Thành, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 16
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 16 nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Trung Thành, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 16 đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Vụ 16 nhiệm kỳ 2019-2023. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của Ban Chấp hành Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đo Đảng, Công đoàn, VKSND tối cao phát động; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên, góp phần xây dựng Công đoàn Vụ 16 ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 16 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí; đồng chí Ngô Thị Xuân Huyên, Trưởng phòng thuộc Vụ 16 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Vụ 16 nhiệm kỳ 2023-2028.

TL
Tìm kiếm