CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

22/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Sáng 22/5, 472 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội sáng 22/5
Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Trước đó, vào ngày 21/5/2024, về công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về: Danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Kết quả biểu quyết

Sáng nay, ngày 22/5/2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm. Theo đó, Quốc hội quyết nghị ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống điện tử.

Kết quả biểu quyết: Đã có 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957 (quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Diên Hồng (bvpl.vn)
Tìm kiếm