CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến hoạt động của VKSND, từ ngày 25/6 đến ngày 01/7/2010

05/07/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Tại cuộc họp giao ban ngày 02/7/2010, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến chỉ đạo Vụ Kiểm sát thi hành án (Vụ 10) và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bình Dương, Bến Tre kiểm tra, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ việc báo nêu liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương nêu trên. Website trích dẫn nội dung các bài báo như sau:
Vin kim sát nhân dân ti cao ch đo x lý thông  tin báo chí nêu liên quan đến hot đng ca VKSND, t ngày 25/6 đến ngày 01/7/2010
 
Ti cuc hp giao ban ngày 02/7/2010, Lãnh đạo Vin kim sát nhân dân ti cao có ý kiến chđạo V Kim sát thi hành án (V 10) và Vin kim sát nhân dân thành ph H Chí Minh, Gia Lai, Bình Dương, Bến Tre kim tra, báo cáo Vin kim sát nhân dân ti cao nhng v vic báo nêu liên quan đến hot động ca Vin kim sát nhân dân các địa phương nêu trên. Website trích dn ni dung các bài báo như sau:
1. Báo Tui tr Thđô s 726 ngày 25/6/2010, có bài: “Mt bn án khiến dư lun bt bình” ca Hunh Hi- Thanh Bch. Ni dung báo nêu: Tháng 9/2009, ch Trn Th Liên xã Vĩnh Hòa, huyn Ba Tri, tnh Bến Tre tha thun bán thóc cho bà Tng Th Viên xã Tân Xuân, cùng huyn Ba Tri. Hai bên đã thc hin quyn, nghĩa v theo tha thun và đến tháng 10/2009, bà Viên còn n ch Liên s tin mua thóc là 41.584.000 đồng nhưng không thanh toán, dn đến tranh chp. Bn án sơ thm s 21/2010/DS-ST ngày 06/4/2010 ca Tòa án nhân dân huyn Ba Tri tuyên buc bà Viên phi tr cho ch Liên s tin chưa thanh toán và tin lãi là 42.980.000đồng. Bà Viên có đơn kháng cáo; ti bn án phúc thm s 106/2010/DS-PT ngày 10/6/2010 ca TAND tnh Bến Tre li tuyên buc ch Liên phi tr cho bà Viên s tin 235.026.000đồng. Bn án phúc thm trên đã gây ra s bt bình và không đồng thun ca nhiu người.
2. Báo Pháp lut Vit Nam s 180 ngày 29/6/2010, có bài: “Hình s hóa!” ca PV. Ni dung bài báo nêu: Theo kết lun điu tra s 39 ngày 16/3/2010 ca cơ quan điu tra Công an Tp. H Chí Minh, tháng 2/2009, Lương HuĐạt qun Bình Chánh, Tp. H Chí Minh đã mua hơn 40 tn Kali, 10 tn Sulphante Natri và 20 tn Sulphante Magne, thuê người pha trn, đóng vào bao loi 50 kg, nhãn hiu Công ty C phn Vt tư k thut nông nghip Cn Thơ, Công ty c phn Vt tư Nông sn ti Hà Ni và Công ty C phn Vinacam Tp. HCM. Vin KSND Tp. H Chí Minh đã truy t Đạt v ti Sn xut, buôn bán hàng gi là phân bón. TAND Tp. H Chí Minh đã quyết định tr h sơ v án đểđiu tra b sung. Theo Lut sư bào cha cho Đạt thì vic điu tra, truy tĐạt theo ti danh trên là chưa chính xác, có du hiu hình s hóa.
3. Báo Đại đoàn kết s 144 ngày 30/6/2010, có bài: “Nhng du hiu b lt ti phm có được làm rõ?” ca PV. Ni dung bài báo nêu: Ti ngày 12/11/2008, em Nguyn Thanh Tài xã Chánh Phú Hòa, huyn Bến Cát, tnh Bình Dương b t vong. Gia đình nn nhân cho rng Tài đã b sát hi. Cơ quan điu tra, Vin kim sát huyn Bến Cát kết lun Tài chết do “đua xe” vi Nguyn Anh Tú và truy t Tú v ti “Đua xe trái phép”. Quá trình điu tra v án, Nguyn Anh Tú np cho Cơ quan điu tra giy phép lái xe gi nhưng VKSND huyn Bến Cát vn khng định là hp pháp. Tòa án đã tr h sơ v án yêu cu điu tra b sung. Mc dù vy, hành vi “làm gi tài liu con du ca cơ quan Nhà nước” và hành vi “giao cho người không đủđiu kin điu khin phương tin giao thông đường b” vn không được điu tra làm rõ.
4. Báo Pháp lut Vit Nam s 181 ngày 30/6/2010, có bài: “Tuyên án… “làm kh” thi hành án!” ca Phong Trn- Ngc Mai. Ni dung bài báo nêu: Quá trình th lý, gii quyết v kin tranh chp quyn s dng đất gia bà Nguyn Th Hóa xã Phước Thun, huyn Xuyên Mc, tnh Bà Ra-Vũng Tu vi ông Trn Văn T, Tòa án hai cp (sơ thm, phúc thm) ca tnh Bà Ra-Vũng Tu đã xác định không chính xác quan h tranh chp, tư cách đương s trong v kin nên v án không gii quyết toàn din, trit để và gây khó khăn cho cơ quan thi hành án dân s. Cc thi hành án dân sđã có văn bn gi Vin kim sát nhân dân ti cao nhưng đến nay chưa thy hi âm.
5. Báo Bo v Pháp lut s 53 ngày 01/7/2010, có bài “Chi cc Thi hành án dân s “quên” lut” ca Mc Thch. Ni dung bài báo nêu: V kin đòi tài sn gia bà Tôn N M Loan và bà Nguyn Th Trinh đều Tp. Pleiku, tnh Gia Lai, đã được Tòa án 2 cp xét x vi nhiu tình tiết chưa được điu tra làm rõ. Trong khi v án được xem xét theo th tc giám đốc thm thì dư lun cho rng Chi cc Thi hành án dân s Tp. Pleiku không công tâm khi đưa bn án phúc thm ra thi hành. Mt khác, Chi cc thi hành án dân s Tp. Pleiku đã có nhiu vi phm pháp lut khi cưỡng chế thi hành án bn án dân s trên.
Vin kim sát nhân dân ti cao ch đạo V 10 và Vin kim sát nhân dân các tnh, thành ph nêu trên kim tra, x lý theo qui định ca pháp lut, báo cáo kết qu gii quyết v Vin kim sát nhân dân ti cao.
Thanh Tâm
Tìm kiếm