CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế – Lai Châu

26/05/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 21/5/2020, gồm những nội dung sau: VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an cùng cấp; VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; VKSND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Vàng Ma Chải.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, VKSND tỉnh thấy rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định về công tác quản lý giam giữ; hồ sơ tạm giữ, tạm giam được lập, lưu giữ  và  bổ sung kịp thời trong từng giai đoạn; phân công cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm chế độ trực và tuần tra khu vực giam giữ 24/24 giờ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phân loại, quản lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam cơ bản đúng quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; trật tự Nhà giam, buồng giam đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xẩy ra việc người bị giam giữ trốn, phạm tội mới, chết; thực hiện tốt chế độ chăm sóc y tế đối với người bị giam giữ…

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số vi phạm, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Trại tạm giam Công an tỉnh.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND tỉnh đã kết luận, yêu cầu Trại tạm giam Công an tỉnh chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các vi phạm đã nêu, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới.

VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế: Vừa qua, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV gia đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Trong 05 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động nhiều phong trào thi đua do Ngành và địa phương tổ chức. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, VKSND tối cao, Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai;  02 phòng trực thuộc VKSND tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 đơn vị VKSND cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 15 lượt tập thể trực thuộc được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ đơn vị thi đua dẫn đầu Khối. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho VKSND tỉnh năm 2019 và 02 tập thể, 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh... Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; VKSND tỉnh được công nhận là Cơ quan văn hóa; các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, có 02 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến đã báo cáo thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, phổ biến những kinh nghiệm bản thân trong công tác; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

VKSND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Vừa qua, VKSND huyện Phong Thổ tổ chức trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự  tại Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Vàng Ma Chải. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Viện trưởng VKSND huyện làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc VKSND huyện Phong Thổ.

Toàn cảnh cuộc trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Vàng Ma Chải

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Vàng Ma Chải về công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các bị án tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách tại địa phương. Đoàn kiểm sát đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ; sổ theo dõi, quản lý người bị giám sát, giáo dục. Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND huyện Phong Thổ nhận thấy, UBND xã Vàng Ma Chải đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang trong thời gian thử thách chấp hành án tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Vàng Ma Chải.

Kết thúc buổi kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận và đề nghị UBND xã Vàng Ma Chải cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án do địa phương quản lý. Tiếp tục nghiên cứu các quy định mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện để kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm