CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Quảng Nam – Bình Định

24/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 24/11/2023 gồm những nội dung chính sau: Liên ngành huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với VKSND tỉnh về việc giám sát hoạt động trong năm 2023; Khối thi đua số 2 VKSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

VKSND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Ngày 22/11/2023, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè, liên ngành Công an - VKSND - Tòa án nhân dân - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo liên ngành ký Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, phương thức phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Quy chế đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự của địa phương; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước và pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

Bên cạnh đó, việc ký kết Quy chế phối hợp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chuyên trách thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy mối quan hệ phối hợp giữa liên ngành tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

VKSND tỉnh Quảng Nam: Vừa qua, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với VKSND tỉnh Quảng Nam về việc giám sát hoạt động trong năm 2023 và công tác phối hợp của các ngành thuộc khối Nội chính trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Theo báo cáo do đồng chí Trần Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam trình bày, năm 2023, VKSND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã chủ động thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, không khởi tố vụ án, bị can, các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó, đảm bảo giải quyết các vụ án, vụ, việc đúng thời hạn quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Nam đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS và các vấn đề VKSND tỉnh Quảng Nam kiến nghị với Ban Pháp chế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Đức Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao, ghi nhận những kết quả nổi bật của VKSND tỉnh Quảng Nam trong năm 2023 và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đối với những kiến nghị, đề xuất của VKSND tỉnh Quảng Nam, đoàn giám sát sẽ tiếp thu để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Kiểm sát hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

VKSND tỉnh Bình Định: Ngày 22/11/2023, Khối thi đua số 2 VKSND tỉnh Bình Định (gồm các đơn vị: Thanh tra - Khiếu tố, Văn phòng tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 8, Phòng 11) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Nam, Trưởng phòng 8, Khối trưởng Khối thi đua số 2 khẳng định, trong năm vừa qua, việc tổ chức thực hiện giao ước thi đua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác của Ngành. Các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần; công tác thi hành án dân sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tuyển chọn, sử dụng và quy hoạch cán bộ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nói chung.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2023, tập thể Khối thi đua số 2 thống nhất bình chọn Phòng 8 đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”, đồng thời là đơn vị được đề nghị tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”; Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng 11 được đề nghị tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2023 của các đơn vị. Đồng chí đề nghị từng đơn vị trong Khối cần có biện pháp để thi đua trở thành phong trào hiệu quả, thực chất, từng đơn vị, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thống nhất bầu Phòng 11 làm Khối trưởng và Văn phòng tổng hợp làm Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2024.

HQ (tổng hợp)
Tìm kiếm