CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Lào Cai – Sơn La – Quảng Ninh

10/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 10/8/2022 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022; Chi bộ VKSND thành phố Sơn La tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ôn lại truyền thống vẻ vang 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân”; VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban liên tịch với các tổ chức, đoàn thể.

VKSND tỉnh Lào Cai: Vừa qua, VKSND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu năm, thảo luận, trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Viện những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, chỉ tiêu công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Dương Hùng Yên, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai
 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Hùng Yên, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu VKSND hai cấp cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm 2022. Các đơn vị quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác nghiệp vụ; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; tổng hợp các vi phạm, kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị. Việc giải quyết án phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy chế nghiệp vụ của Ngành; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ thi hành án dân sự, hình sự, tránh để xảy ra sai sót, vi phạm. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, trật tự nội vụ; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể dục thể thao cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành.

VKSND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: Ngày 02/8/2022, Chi bộ VKSND thành phố Sơn La tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ôn lại truyền thống vẻ vang 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân”.

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã tuyên truyền đến đảng viên trong Chi bộ về sự ra đời và phát triển qua các thời kỳ của Ngành thông qua các hình ảnh, video thực tế. Qua đó, các đảng viên cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác, đồng thời tìm ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Thị Tố Nga, Phó Bí thư Chi bộ đánh giá buổi sinh hoạt có ý nghĩa rất lớn trong việc tuyên truyền, giúp các đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ hơn về truyền thống của Ngành, từ đó thêm yêu Ngành, yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

VKSND tỉnh Quảng Ninh: Ngày 09/8/2022, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban liên tịch với các tổ chức, đoàn thể để đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia, Ban Nữ công được triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt. Ban Chấp hành các tổ chức, đoàn thể luôn chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo đời sống cho công chức, người lao động tiếp tục được quan tâm. Các phong trào do tổ chức cấp trên phát động đều được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả.

Ban Nữ công phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua nữ cán bộ công chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tham gia quản lý bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, chất lượng.

Hội Cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tham gia nhiệt tình các phong trào và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chi đoàn tiếp tục duy trì thực hiện việc số hóa hồ sơ, xây dựng hồ sơ điện tử phục vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phiên tòa hình sự và các phiên tòa hành chính, dân sự. Bên cạnh đó, đoàn viên Chi đoàn cũng tích cực, xung kích thực hiện chuyên đề “Nâng cao kỹ năng báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ hóa”.

Chi hội Luật gia đã bám sát chương trình, kế hoạch do Tỉnh hội đề ra để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các hoạt động của Chi hội Luật gia chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả, thành tích mà các tổ chức, đoàn thể đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng chí đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau: Tiếp tục giám sát các đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do cơ quan phát động; tiếp tục tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm công tác đào tạo cán bộ, đào tạo các kỹ năng hoạt động của tổ chức mình sao cho phù hợp với năng lực từng đoàn viên, hội viên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

VC (tổng hợp)
Tìm kiếm