CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Nam – Quảng Ngãi

25/06/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 25/6/2020, gồm những nội dung sau: VKSND các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VKSND tỉnh Quảng Nam: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua 2015 – 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam lần thứ VI đề ra. Cụ thể, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp những ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam
nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam tái đắc cử Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu ra mắt tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội và hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Ngãi
nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thay đổi nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, nhưng Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, cùng với những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các nhiệm kỳ trước; Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả ở nhiều mặt công tác; đội ngũ cán bộ, Đảng viên được tăng thêm về số lượng; trình độ về các mặt của cán bộ, Đảng viên được nâng lên...

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, cùng với các cơ quan trong khối Nội chính đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới về nội dung và phương pháp lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của VKSND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ VKSND tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; góp phần vào việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, mong muốn Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, sáng tạo, tập trung vào công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu, khắc phục hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 07 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao; trong đó, đồng chí Trần Quang Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm