CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Trị – Quảng Ninh – Nam Định – Thái Bình– Đắk Lắk – Điện Biên

09/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 08/4/2024 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Quảng Trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá triển khai thực hiện thí điểm phần mềm lấy số văn bản; VKSND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Khối thi đua cấp phòng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ký kết Giao ước thi đua năm 2024; VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân cùng cấp ký kết Quy chế phối hợp; VKSND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm; VKSND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Vừa qua, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Kết quả kiểm tra tại 06 VKSND cấp huyện (gồm: VKSND thành phố Đông Hà; VKSND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa và Hải Lăng) cho thấy: Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Quảng Trị và các chỉ thị, hướng dẫn của VKSND cấp trên; xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá và triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra đã có đề xuất, kiến nghị đối với Lãnh đạo VKSND tỉnh trong việc quan tâm cấp thêm trang thiết bị để phục vụ công tác, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Lãnh đạo VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2024; đồng thời đôn đốc các đơn vị chưa thực hiện được một số chỉ tiêu công tác phải tổ chức thực hiện kịp thời; yêu cầu phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành; chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ án, vụ việc; đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND tỉnh Quảng Ninh: Vừa qua, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá phần mềm quản lý số văn bản. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh
phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Phúc Sơn nhấn mạnh: Sau một tuần triển khai thực hiện thí điểm phần mềm lấy số văn bản, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện lấy số 629 văn bản. Trong thời gian thực hiện thí điểm, phần mềm đã được nâng cấp 03 lần, đến nay, việc lấy số của cán bộ, Kiểm sát viên các đơn vị nhìn chung không còn vướng mắc. Phương pháp chuyển từ sổ theo dõi truyền thống sang phần mềm điện tử cũng được thực hiện thống nhất, đồng loạt ở cả hai cấp, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá.

Trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm, VKSND tỉnh đã nhận được nhiều góp ý của các đơn vị về ưu điểm cũng như những hạn chế của phần mềm, VKSND tỉnh đã tiếp thu và có biện pháp khắc phục, hoàn thiện phần mềm trong thời gian tới nhằm phục vụ hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ.

VKSND tỉnh Nam Định: Vừa qua, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 10 VKSND cấp huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh trình bày những nội dung chính của Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đại biểu phải tích cực học tập, trao đổi để hiểu, nắm bắt, vận dụng linh hoạt, hiệu quả những nội dung được tập huấn vào công tác chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, góp phần cùng toàn ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo.

VKSND tỉnh Thái Bình: Vừa qua, Khối thi đua cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành và địa phương về công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị trong Khối tích cực phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các đơn vị của Khối thi đua với hình thức, nội dung phong phú.

Khối thi đua cấp phòng của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình
ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Ngoài ra, Hội nghị đã tiến hành bầu đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua; thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Quy chế hoạt động, bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024 với nội dung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề do VKSND tối cao phát động.

VKSND tỉnh huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: Nhằm tăng cường hiệu quả công tác, vừa qua, VKSND huyện Buôn Đôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp ký “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Toàn cảnh buổi Lễ ký Quy chế phối hợp

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng ngành, cơ quan, đơn vị, Quy chế đã quy định cụ thể về hoạt động trao đổi thông tin trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Lãnh đạo VKSND và Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

VKSND tỉnh Điện Biên:

* Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, vừa qua, VKSND huyện Tuần Giáo đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, xét xử công khai vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” giữa nguyên đơn là chị Tạ Thị H và bị đơn là anh Nguyễn Mạnh T, cùng trú tại Bản Cản, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, các tài liệu, chứng cứ cần thiết; tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, chuẩn bị đề cương câu hỏi, dự thảo bài phát biểu tại phiên tòa.

Trong quá trình xét xử, Kiểm sát viên đã tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng, đồng thời đưa ra quan điểm giải quyết đối với vụ án.

Phát biểu của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Sau phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chung cho các Kiểm sát viên nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng xét hỏi, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

* Vừa qua, VKSND huyện Điện Biên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Viện trưởng VKSND huyện Điện Biên
thông qua Kế hoạch, Quyết định trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (từ ngày 01/4/2023 đến 29/02/2024), theo đó, đơn vị tiếp nhận 30 nguồn tin, trong đó: Đã ra quyết định không khởi tố 05 vụ, chuyển giải quyết theo thẩm quyền 23 vụ, tạm đình chỉ 01 vụ, hiện đang giải quyết 01 vụ.

Kết qua kiểm sát cho thấy, Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên đã tiếp nhận, phân loại, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định, đảm bảo có căn cứ, không phát hiện trường hợp có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị vẫn để xảy ra một số vi phạm, hạn chế cần khắc phục ngay.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Điện Biên đã thông qua dự thảo kết luận và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên thực hiện khắc phục ngay đối với các vi phạm đã được chỉ ra để công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

TD (tổng hợp)
Tìm kiếm