CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La - Thanh Hóa - Gia Lai - Bình Định

19/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 19/11/2021 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ; các cụm, khối thi đua VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện…

VKSND tỉnh Sơn La: Ngày 17/11/2021, VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án kinh doanh thương mại tại 13 điểm cầu VKS hai cấp tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai 2 chuyên đề, gồm: Giải pháp khắc phục tình trạng bản án dân sự, hôn nhân và gia đình bị Tòa án cấp trên tuyên hủy; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng.

Nội dung các chuyên đề đã tổng hợp những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình bị Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tuyên hủy. Qua đó đưa ra những bài học kinh nghiệm trong việc kiểm sát việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể công chức, người lao động VKSND hai cấp trong thực hiện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ và công tác tự đào tạo để tạo sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND tỉnh Thanh Hóa: Vừa qua, các cụm, khối thi đua VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký kết Giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, các cụm, khối thi đua của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thanh Hóa và địa phương phát động. Ngoài ra, các đơn vị trong cụm, khối thi đua cũng phát động nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị.

Từ việc xác định đúng trọng tâm của các phong trào thi đua, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, các cụm, khối thi đua VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. Đặc biệt, đã thực hiện thắng lợi 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 của toàn ngành Kiểm sát Thanh Hóa, đó là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Đại diện các đơn vị Khối thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Sau khi thảo luận, căn cứ vào các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở thành tích nổi bật của các đơn vị trong năm 2021, các cụm, khối thi đua đã tổ chức bình xét, thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc .

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm, khối tiến hành ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2022 với trọng tâm là tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát Thanh Hóa tại các đơn vị trực thuộc, qua đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

VKSND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai: Vừa qua, đoàn kiểm sát VKSND huyện Chư Pưh đã thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm sát các hồ sơ từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự cung cấp, đối chiếu các quy định của pháp luật, đoàn kiểm sát phát hiện một số vi phạm của đơn vị trong việc thông báo, niêm yết thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, xử lý tài sản. VKSND huyện Chư Pưh sẽ tổng hợp ban hành kiến nghị đối với những vi phạm nêu trên nhằm đảm bảo cho hoạt động thi hành án đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau khi nghe đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh cùng toàn thể Chấp hành viên, công chức trong đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo kết luận và cam kết sẽ khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong thời gian sớm nhất.    

VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định: Vừa qua, VKSND huyện Phù Mỹ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật năm 2021 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ.

Căn cứ kết quả kiểm sát, ngày 16/11/2021, VKSND huyện Phù Mỹ công bố Kết luận số 447/KL – VKS ngày 12/11/2021. Theo đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện cơ bản đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Tuy nhiên, có một số trường hợp sau khi cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách thi hành án treo, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ chưa gửi cho giấy chứng nhận cho VKS cùng cấp. Một số hồ sơ thi hành án treo chưa bổ sung nhận xét, báo cáo của UBND cấp xã về tình hình chấp hành án đối với người thi hành án treo trong thời gian thử thách.

VKSND huyện Phù Mỹ đã kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự kịp thời khắc phục những vi phạm nêu trên để công tác thi hành án hình sự đạt được kết quả tốt, bảo đảm cho pháp luật thi hành án hình sự được tuân thủ thống nhất.

TG (tổng hợp)
Tìm kiếm