CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Đà Nẵng – Hà Tĩnh

30/04/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 30/4/2021 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Thái Bình tập huấn công tác thống kê, công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền năm 2021; Chi đoàn VKSND thành phố Đà Nẵng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; VKSND thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo.

VKSND tỉnh Thái Bình: Ngày 28/4/2021, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê, công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền đối với các đơn vị trong Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, trong những năm gần đây, VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình đã tích cực ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện. Đồng chí yêu cầu các cán bộ, Kiểm sát viên tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, từng bước đáp ứng được yêu cầu tin học hóa hành chính trong tình hình mới.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Văn phòng tổng hợp phổ biến về nguyên tắc, phương pháp thu thập số liệu các biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự… để các đơn vị nắm vững, hiểu đúng, có sự thống nhất trong thu thập số liệu thống kê bảo đảm chính xác, đầy đủ. Đồng thời, nêu lên những thiếu sót, tồn tại thường gặp trong thực hiện thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, thống kê hình sự liên ngành để rút kinh nghiệm chung.

Đại biểu tham dự Hội nghị cũng được hướng dẫn các thao tác sử dụng 2 phần mềm mới được VKSND tối cao triển khai thực hiện, đó là là chữ ký số và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND thành phố Đà Nẵng: Ngày 28/4/2021, Chi đoàn VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phát động.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND thành phố Đà Nẵng tham gia cuộc thi

Khi tham gia cuộc thi, các đoàn viên thực hiện trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung về các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong chi đoàn nói riêng và công chức, người lao động VKSND thành phố nói chung về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hiểu rõ hơn về các quyền, nghĩa vụ của bản thân, từ đó chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

VKSND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 28/4/2021, VKSND thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đối với 3 bị án theo đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố.

VKSND thành phố nhận thấy, các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo đều chấp hành được hơn một nửa thời gian thử thách; trong quá trình chấp hành án treo tại nơi cư trú, các bị án đã chấp hành nghiêm quy định pháp luật, các nghĩa vụ của người được hưởng án treo, thực hiện tốt các quy định của địa phương; tự nguyện học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm, đồng thời tham gia tốt các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. Cơ quan lập hồ sơ đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục lập hồ sơ, đảm bảo căn cứ rút ngắn thời gian thử thách án treo. Do vậy, VKSND thành phố Hà Tĩnh đã đề nghị và được Tòa án nhân dân cùng cấp chấp nhận quyết định rút ngắn một phần thời gian thử thách của án treo cho các bị án.

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo trong các ngày lễ lớn của đất nước thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của chính sách pháp luật Việt Nam, đồng thời khuyến khích các bị án tự giác phấn đấu cải tạo, tích cực học tập, lao động chấp hành nghiêm bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người thi hành án, hòa nhập tốt với cộng đồng.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm