CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Quảng Bình – Điện Biên

15/05/2020
Cỡ chữ:   Tương phản

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 14/5/2020, gồm những nội dung sau: VKSND tỉnh Thái bình và VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; VKSND thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp.

VKSND tỉnh Thái Bình: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Bình khóa XI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Bình đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời, yêu cầu Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 08 đồng chí. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ phát huy truyền thống, thành tích của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo Đảng bộ, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội.

VKSND tỉnh Quảng Bình: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Lam, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Bình
nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Theo đó, tại Đại hội đã nêu lên những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VKSND tỉnh, đó là: Tiếp tục phát huy những thế mạnh, chủ động khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, lựa chọn các biện pháp đột phá để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội và Ngành đề ra; các chỉ tiêu nghiệp vụ do đơn vị thực hiện đều đạt và vượt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai hoặc VKSND truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ thấp. Cùng với đó, đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã đã bầu ra 09 đồng chí là những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

VKSND thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên: Vừa qua, VKSND thị xã Mường Lay phối hợp với Phòng 8, VKSND tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Sau nghi nghe đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã báo cáo công tác thi hành án dân sự, thời điểm từ ngày 01/4/2019 đến 31/3/2020, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách thi hành án dân sự, kho vật chứng, ... liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND thị xã Mường Lay đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về những tồn tại, vi phạm đã phát hiện; đồng thời, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thị xã sớm khắc phục những tồn tại đã nêu, đảm bảo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm