CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Quản trị sinh hoạt chuyên đề “Thà ít mà tốt” trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ

10/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/5/2024, Chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Thà ít mà tốt” trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản trị. Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ
Văn phòng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Chi bộ Quản trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch về sinh hoạt chuyên đề hằng năm, Chi bộ Quản trị tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thà ít mà tốt” trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung chuyên đề “Thà ít mà tốt” được đúc rút từ tác phẩm cùng tên của Lê - nin, phát hành vào năm 1923. Tác phẩm có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, nhằm trang bị cho những người cộng sản lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Theo tác phẩm, Nhà nước phải gọn nhẹ, có hiệu lực; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy nhà nước phải có phẩm chất và năng lực tốt. Lê - nin đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước; lựa chọn cán bộ phải theo phương châm “Thà ít mà tốt”, ít về số lượng nhưng chất lượng phải cao. Thấm nhuần tư tưởng của Lê - nin, Đảng ta đã vạch ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó có cải cách bộ máy nhà nước nhằm làm cho bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch và vững mạnh. Chuyên đề cũng gắn với hoạt động thực tiễn của đơn vị, trong đó đề ra các tiêu chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, như: Mỗi đảng viên, quần chúng trong mọi lĩnh vực công tác được phân công phải đổi mới lề lối tác phong làm việc, khắc phục khó khăn, nỗ lực, trách nhiệm; phát huy tính đoàn kết thống nhất, tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Dương Viết Nghĩa, Bí thư Chi bộ Quản trị
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận nội dung, nhất trí cao với nội dung chuyên đề mà Chi bộ Quản trị đã lựa chọn; chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề: Nhận thức của cá nhân, nội dung sinh hoạt; đề ra phương hướng, giải pháp để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao đánh giá cao nội dung sinh hoạt chuyên đề “Thà ít mà tốt” của Chi bộ Quản trị; khẳng định chuyên đề đã bám sát vào yêu cầu thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Quản trị nói riêng và Văn phòng VKSND tối cao nói chung. Để gắn nội dung chuyên đề với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn của đơn vị thời gian tới, đồng chí yêu cầu công chức, người lao động Phòng Quản trị, nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên, người đứng đầu đơn vị phải luôn đề cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc; luôn thẳng thắn trong việc tự đánh giá bản thân, đoàn kết thống nhất, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng chỉ đạo Chi bộ Quản trị tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung chuyên đề; cùng với đó nhân rộng phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và đơn vị trong sạch, vững mạnh...

  

TH
Tìm kiếm