CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức sinh hoạt chuyên đề

26/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Sinh hoạt 02 chuyên đề: “Nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” và Chuyên đề “Nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao chủ trì buổi sinh hoạt.
Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Xác định được mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của 02 chuyên đề trong tình hình, bối cảnh hiện nay, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã chủ động xây dựng tài liệu và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên của Chi bộ đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Quy định số 131, 132 về nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt toàn bộ nội dung tài liệu chuyên đề đến toàn thể đảng viên, đồng thời nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. Hai Quy định trên được triển khai trong các cấp ủy, tổ chức Đảng đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự răn, tự sửa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh.

Các ý kiến thảo luận của đảng viên tại buổi sinh hoạt đều tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thời gian qua đối với các nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với tập thể, cá nhân nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của chuyên đề trong thời gian tới gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành để góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

 

PV
Tìm kiếm