CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

22/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/9/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao: Đồng chí Tô Thị Phượng, đồng chí Nguyễn Đình Bắc, đồng chí Phạm Vũ Thắng cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

Đại biểu Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.

Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao, trong nhiệm kỳ, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt để đảng viên, công chức trong đơn vị nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Ngành. Quán triệt, triển khai kịp thời việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao
 phát biểu tại Đại hội

Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Chi bộ năm 2020, 2021 xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2020, 2021 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2021 được tặng Cờ thi đua Ngành; Công đoàn bộ phận năm 2020 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; Tổ nữ công năm 2021 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen. Đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 công chức được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhiều tập thể Phòng, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý khác…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của đảng viên và tổ chức Đảng.

 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao Trần Hữu Thanh đề nghị Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

TL
Tìm kiếm