CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Tổng hợp kết nạp Đảng viên mới

26/07/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/7/2022, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ nạp Đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Tổng hợp tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Tạ Thúy Hồng, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao đã trao Quyết định của Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Vũ Ngọc Hà, sinh hoạt tại Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao. Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ và giao Đảng viên hướng dẫn các Đảng viên mới trong thời gian thử thách tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng,
Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Ngọc Hà

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Vũ Ngọc Hà đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đảng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Tạ Thúy Hồng, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp
trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Vũ Ngọc Hà

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Vũ Ngọc Hà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình rèn luyện của bản thân đồng chí.

Đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Đức Hạnh tin tưởng, đồng chí Vũ Ngọc Hà sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

TG
Tìm kiếm