CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

16/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao; đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đức Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Vụ 4 VKSND tối cao và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao.

Đại biểu Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hồng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Bí thư Chi bộ,
Phó Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao chủ trì Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thực sự đi vào thực tiễn, kết quả thu được đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tạo được sự nhất trí về chủ trương, biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng công tác. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực phấn đấu rèn luyện tư tưởng phẩm chất đạo đức, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác của Đảng. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, đảng viên được ổn định. Để đạt được những kết quả như trên là do Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã đồng tâm nhất trí, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đức Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp
trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 
của Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao

Tiếp theo chương trình Đại hội, đồng chí Phan Thị Hiền, Chi ủy viên, Trưởng phòng 2 trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ và công chức trong đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thử thách, nhất là khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác. 

Đồng chí Phan Thị Hiền, Chi ủy viên, Trưởng phòng 2 trình bày
Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

Các chỉ tiêu công tác của đơn vị đều đạt và vượt, không có vụ án nào bị quá hạn thời hạn điều tra theo luật định hoặc phải tạm đình chỉ. Tập thể đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 100% công chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 08 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Chi ủy đã tập hợp được sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ công chức, đảng viên và các đoàn thể để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, kết nạp được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 4 trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, Chi bộ Vụ 4 đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, ký quy chế phối hợp giữa Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị để thực hiện tốt việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao đến toàn thể công chức, đảng viên trong Chi bộ; triển khai đồng bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác nghiệp vụ theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác kiểm sát.

Đồng chí Phạm Thị Nhuần cũng góp ý một số nội dung cần chỉnh sửa trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mong muốn tập thể Chi bộ Vụ 4 sẽ đoàn kết, thống nhất cao để bầu ra Ban chi ủy có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao phát biểu ý kiến tại Đại hội

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2022
Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
HQ
Tìm kiếm