CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

21/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao: Phạm Văn An, Phan Hải Đăng và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao.

Đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 7
 VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ 7 đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Ngành. Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác giáo dục đảng viên nhận thức rõ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; kiên quyết ngăn chặn mọi lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về công tác tổ chức cán bộ, Chi uỷ phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy. Chi ủy đã phối hợp cùng Lãnh đạo Vụ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Chi bộ thường xuyên rà soát về ý thức chính trị, kỷ luật Đảng, kỷ luật nghiệp vụ đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm nguyên tắc của Đảng, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ duy trì và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Hình thức sinh hoạt Chi bộ luôn đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn.

Đồng chí Phan Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ 7
phát biểu ý kiến tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chi ủy viên, Trưởng phòng thuộc Vụ 7
phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Chi bộ chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị công tác của Ngành; toàn thể Đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu và chấp hành đúng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần nghiêm túc thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Chi bộ Vụ 7. Trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã đạt được những kết quả tích cực, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó xây dựng tập thể Chi bộ Vụ 7 vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ Vụ 7
VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị Chi bộ Vụ 7 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, cấp uỷ chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với tập thể lãnh đạo đơn vị trong các vấn đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị. Việc phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với lãnh đạo Vụ trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ một cách hợp lý để phát huy tốt năng lực sở trường của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 khóa XIII.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
 tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Vụ 7 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Đại hội cũng xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng để bầu vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

HQ
Tìm kiếm