CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

30/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/9/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9; đồng chí Vương Hồng Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ 9 cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao.

Đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao, nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, sự phấn đấu tích cực của toàn đơn vị, Chi bộ Vụ 9 đã thực hiện thắng lợi và hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ 9 đã quán triệt, triển khai, tổ chức học tập, nghiên cứu đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Đảng ủy VKSND tối cao. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các kỳ họp, hội nghị; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Đại hội

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chi bộ Vụ 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo Vụ 9 triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt kết quả tích cực. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên; thường xuyên đổi mới nội sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của đảng viên và tổ chức Đảng.

Đồng chí Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao Vũ Văn Tư đề nghị Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh; phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ 9 nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao.

TL
Tìm kiếm