CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

01/10/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/9/2022, Chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Viết Nghĩa, Bí thư Chi bộ Quản trị và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Quản trị, Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Quản trị do đồng chí Dương Viết Nghĩa, Bí thư Chi bộ Quản trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, công chức, đảng viên, người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ Quản trị luôn nêu co ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Ngành.

Toàn cảnh Đại hội

Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Dương Viết Nghĩa, Bí thư Chi bộ Quản trị phát biểu tại Đại hội

Chi uỷ, chính quyền thường xuyên tâm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu và trưởng thành trong quá trình công tác. Trong công tác chuyên môn, Ban chi ủy không ngừng chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của từng tổ, động viên khích lệ đến từng công chức và người lao động.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ Quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi ủy Chi bộ luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để  lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Đức Hùng đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo của Chi ủy, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền để nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, cấp uỷ chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong các vấn đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ…

Đại diện Chi bộ Quản trị tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Dương Viết Nghĩa, Trưởng phòng Quản trị được bầu làm Bí thư Chi bộ Quản trị.

TL
Tìm kiếm