CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025

09/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 09/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao; đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chi uỷ viên và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ do đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao trình bày tại Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia học tập Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 khóa XIII do Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XXV của Đảng bộ VKSND tối cao…

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Chi bộ,
Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt công tác, nổi bật như: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo VKSND tối cao giao trong nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, yêu cầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài; giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên, gắn nội dung sinh hoạt Chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Chi ủy Chi bộ Vụ 1 lãnh đạo Công đoàn đơn vị tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hưởng ứng các phong trào do Công đoàn VKSND tối cao phát động.

Đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Bí thư Chi bộ,
Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao trình bày Báo cáo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao Trần Hữu Thanh đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức và biện pháp tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong toàn Chi bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ; cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với Lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị gương mẫu, xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Vụ 1 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đảng viên: Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân được bầu làm Chi ủy viên.

TG
Tìm kiếm