CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

23/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/9/2022, Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham dự Đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Nguyên, Tổ phái viên số 5 Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2017-2022, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cực chiến binh cơ quan VKSND tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội, Nghị quyết Đảng ủy và các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có sự biến động về nhân sự, hội viên giảm nhiều, khối lượng công việc chuyên môn tăng, áp lực lớn, thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,... nhưng Hội Cựu chiến binh cơ quan đã duy trì tốt công tác của Hội, có nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, thể hiện vị trí, vai trò trong tổ chức của VKSND tối cao; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng Cơ quan và ngành Kiểm sát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan có nhiều cố gắng phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị, Cơ quan phát huy tính tiền phong, gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực; tích cực động viên hội viên gương mẫu tham gia các hoạt động trong Cơ quan, đơn vị, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng Đảng, Cơ quan và xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; bảo đảm 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng…

Toàn cảnh Đại Hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao xác định là: Tiếp tục vận động các thế hệ Hội Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan VKSND tối cao hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội Cựu chiến binh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong trong thời kỳ mới.

Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, các ý kiến tập trung đánh giá về nguyên nhân kết quả đạt được, trong đó đánh giá cao việc Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; về quan hệ phối hợp của Hội Cựu chiến binh với chính quyền, đoàn thể trong triển khai, tổ chức hoạt động. Đồng thời, phân tích sâu nguyên nhân những tồn tại, khuyết điểm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ mới tiếp tục chủ động tham mưu với Cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; trong đó đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của hội viên cựu chiến binh trên mọi lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và ngành Kiểm sát nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao đề ra.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao
và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội bầu 09 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2027; trong đó, đồng chí Nguyễn Phúc Long tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao; Đại hội cũng đã bầu ra đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

TL
Tìm kiếm