CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ II

04/11/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 03/11/2020, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Lần thứ II. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Ban Chấp hành Đảng ủy, trước hết là các đồng chí thuộc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ VKSND tối cao phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm, trung thực. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; tăng cường công tác phối hợp với Ban cán sự đảng VKSND tối cao; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn chuyên đề đảm bảo thiết thực, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn để thực hiện trong Đảng bộ…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ VKSND tối cao trong năm 2020; yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu các văn bản trình Hội nghị, để có những đóng góp thiết thực, cụ thể, sớm hoàn thiện ban hành. Đồng thời, đề nghị các đảng bộ, chi bộ thực hiện rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình, kế hoạch năm 2020 để thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ; tiến hành nhận xét, đánh giá đảng viên gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

TL
Tìm kiếm