CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan VKSND tối cao năm 2023

01/02/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 01/02/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan VKSND tối cao năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

 Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban Nữ công; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị; 197 đại biểu đại diện cho các công chức, viên chức, người lao động của các Công đoàn bộ phận và đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được theo dõi Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2023 bằng video clip. Theo đó, Cơ quan VKSND tối cao đã thực hiện bảo đảm nhiệm vụ và Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023; hoàn thành 07 mục tiêu phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và nhiệm vụ công tác công đoàn. Lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Kế hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; bảo đảm thực hiện nghiêm những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những nội dung phải tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao, như: Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, dân sự, hành chính cao; số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu được giải quyết vượt chỉ tiêu của Quốc hội; ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm;... Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đã kịp thời phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án dư luận quan tâm. Các đơn vị đã tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ (đều được tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động về các nội dung liên quan theo quy định); chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; kịp thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Công tác xây dựng ngành chuyển biến tích cực: Chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo chủ chốt và công tác thi tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp trong Ngành; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Ngành; công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt; thực hiện nhiều biện pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động hơn trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện các dự án đầu tư công nghệ thông tin, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ, trang thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất; bảo đảm tốt các hoạt động hành chính tư pháp, tài chính, hậu cần, cơ yếu, văn thư, lưu trữ. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và của Ngành về việc tiếp nhận, xử lý các loại văn bản, tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao và công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị. Bảo đảm các điều kiện làm việc cho công chức, viên chức, người lao động, phục vụ hiệu quả công tác. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết quả, thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội và các chỉ tiêu của Ngành; các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã hoàn thành 169/173 nhiệm vụ trọng tâm, đạt tỷ lệ 97,7%; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Cơ quan văn hoá”; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 90% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; không có Công đoàn bộ phận yếu kém; 95% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân. Báo cáo nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Chấp hành Công đoàn, sự ủng hộ của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan VKSND tối cao, Ban Thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức Cơ quan VKSND tối cao năm 2023.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 công bố Quyết định trao tặng
Huân chương Độc lập hạng Ba 
và Huân chương Lao động hạng Nhì

Về chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Chương trình công tác của cơ quan, trong năm 2023, Lãnh đạo VKSND tối cao và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt là việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát
phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Lê Hồng Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra
phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Thanh tra VKSND tối cao thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05/2014/CT-VKSTC ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”, việc thực hiện văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; giám sát thường xuyên việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ.

Về công tác giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng ngân sách của Cơ quan VKSND tối cao, Lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương thành tích đạt được của Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao trong năm 2023. Điểm lại một số thành tích nổi bật trong năm 2023, Đồng chí đánh giá Công đoàn VKSND tối cao đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 đã đề ra cũng như hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và nhiệm vụ công tác công đoàn.

Trong năm 2024, Đồng chí đề nghị Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 của cơ quan VKSND tối cao và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cần nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, kiến thức về quản lý Nhà nước, năng lực công tác.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND tối cao nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả này đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội biểu dương và đánh giá cao. Qua các Báo cáo trình tại Hội nghị cho thấy các chính sách, cơ chế, giải pháp ngày càng rõ nét, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức cũng ngày càng phấn khởi; môi trường, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện và đổi mới. Từ đó, tạo niềm tin và khí thế mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan VKSND tối cao và trong toàn Ngành.

Để tiếp tục phát huy những kết quả Cơ quan VKSND tối cao đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao trong năm 2024, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội trong ngành Kiểm sát nhân dân, chú trọng những định hướng lớn của Đảng về công tác tư pháp; các nhiệm vụ theo các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, lan tỏa ra toàn đơn vị, cơ quan. Phấn đấu xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, nội dung theo chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động. đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2024.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo VKSND tối cao cùng với sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Cơ quan VKSND tối cao sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, VKSND tối cao đã công bố quyết định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2023 cho 03 cá nhân thuộc Công đoàn VKSND tối cao, gồm: Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra; đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng chí Đặng Thị Hồng Thuỷ, Phó Trưởng phòng thuộc Cục 3 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao,
nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Kết thúc chương trình, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2024 với 100% đại biểu tán thành.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Thái Hoài Nam,
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng giải thưởng “Gương mặt của năm”

Trước đó, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HQ - TH
Tìm kiếm