CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị sơ kết thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

05/02/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 05/02/2024, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Sơ kết thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Sơ kết.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao phát biểu tại buổi Sơ kết

Tham dự buổi Sơ kết có đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục 2: Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Đỗ Nguyệt Quế, Trần Thị Quế Anh và toàn thể công chức Cục 2 VKSND tối cao.

Đại biểu Tập đoàn VNPT tham dự buổi Sơ kết có đồng chí Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT; đồng chí Nguyễn Mậu Thăng, Phó Ban Phát triển thị trường Tập đoàn VNPT; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc VNPT IT; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc VNPT - VINAPHONE cùng Lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT tham gia các nhóm công tác.

Đồng chí Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc
 Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi Sơ kết

Tại buổi Sơ kết, các đại biểu đã nghe đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2 trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số Quý IV/2023 thông qua hình thức trình chiếu slide. Báo cáo nêu rõ, thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 7154/2023/TTHT/VKSNDTC/VNPT 26/9/2023 giữa VKSND tối cao và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027, với tư cách là đơn vị đầu mối, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai, cụ thể hóa nội dung theo các điều khoản của Thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 phát biểu tại buổi Sơ kết

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác, Cục 2 và các đơn vị chuyên môn của VNPT đã thành lập 05 nhóm công tác theo từng lĩnh vực, chuyên môn và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ. Về kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ngành Kiểm sát nhân dân; trong một thời gian ngắn, với sự phối hợp, tham gia của 08 cán bộ Cục 2 và 08 cán bộ VNPT, Nhóm công tác đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc để xây dựng dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân, xin ý kiến các đơn vị, VKSND cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Kế hoạch.

Ngày 15/12/2023, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Kế hoạch số 221/KH-VKSTC về chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, xác định năm 2024 là năm bứt phá, tiến tới hoàn thành mục tiêu trong Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát và 22 mục tiêu cụ thể; 07 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là: Chuyển đổi số trong công tác Đảng với mục tiêu thực hiện việc sinh hoạt chi bộ định kỳ trên nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử; chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ với mục tiêu án hình sự được xử lý toàn trình trên nền tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân; chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành với mục tiêu triển khai Bàn làm việc số, đưa các hoạt động hành chính của ngành Kiểm sát nhân dân lên môi trường số.

Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2
trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác

Về công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng Công nghệ thông tin, từ ngày 22/05/2023 đến ngày 05/06/2023, Cục 2 đã phối hợp với VNPT thực hiện khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân với 05 hạng mục: Dữ liệu số; nền tảng số; hạ tầng số; hệ thống phần mềm ứng dụng; an toàn thông tin, bảo mật.

Qua kết quả khảo sát, Nhóm công tác đã đưa ra đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm ứng dụng. Từ những nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin, để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của VKSND tối cao trong thời kỳ mới, Nhóm công tác đã đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng hạng mục và lộ trình triển khai thực hiện theo từng mức độ khác nhau trên cơ sở xây dựng mục tiêu phát triển các ứng dụng theo hướng tổng thể, lấy dữ liệu và các hệ thống nền tảng làm gốc, phát triển, triển khai các hệ thống phần mềm bằng công nghệ mới đảm bảo tính kế thừa, liên thông dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin.

Về việc cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu, từ ngày 13/11/2023, VNPT đã triển khai cung cấp kênh truyền internet phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; chuyên môn nghiệp vụ của VKSND tối cao với phạm vi như sau: 01 kênh truyền Leased line băng thông 01 Gbps phục vụ việc truy cập các ứng dụng trên từ VKSND các cấp; 01 kênh truyền Leased line băng thông 04 Gbps phục vụ hệ thống truyền hình hội nghị; 01 kênh truyền Leased line băng thông 01 Gbps phục vụ hệ thống người dùng tại trụ sở VKSND tối cao.

Nhóm công tác của Cục 2 và VNPT đã tích cực phối hợp để hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ bảo mật cho Trung tâm dữ liệu của VKSND tối cao theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo yêu cầu về nội dung. Ngày 17/10/2023, Lãnh đạo VKSND tối cao đã ký Quyết định số 369/QĐ-VKSTC về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 đối với Trung tâm dữ liệu của VKSND tối cao. 

Báo cáo cũng nêu cụ thể về nội dung, tiến độ  những công việc đang triển khai, bao gồm: Xây dựng phương án xây dựng mạng  diện rộng (WAN) của ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai xây dựng Nền tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng Ứng dụng Bàn làm việc số; thí điểm triển khai Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)…

Đại biểu tham dự buổi Sơ kết

Phát biểu tại buổi Sơ kết, đồng chí Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT là một trong những sự kiện quan trọng, Tập đoàn VNPT vô cùng vinh dự, tự hào được đồng hành cùng ngành Kiểm sát trong công cuộc chuyển đổi số. Sau khi ký kết, 02 bên đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Cụ thể: Lên được phương án xây dựng mạng WAN ngành Kiểm sát, chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm (POC); hoàn thành xây dựng Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm dữ liệu VKSND tối cao; rà soát, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kết nối theo Đề án 06; triển khai thí điểm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), thí điểm hệ thống xác thực tập trung (SSO)… Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, do vậy Tập đoàn VNPT rất cần sự chung tay, chung sức đồng lòng của 02 bên, nhất là sự tập trung đầu tư, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các cấp.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT khẳng định, Tập đoàn VNPT sẽ tập trung những điều kiện tốt nhất để triển khai tất cả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên một các đầy đủ, thực chất, hiệu quả nhất.

Toàn cảnh buổi Sơ kết

Phát biểu tại buổi sơ kết, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ngành Kiểm sát nhân dân, đây không phải là bài toán chủ yếu về công nghệ mà là bài toán chủ yếu về nhận thức, thể chế, phụ thuộc quyết tâm, cách làm của người đứng đầu. Lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động trong công cuộc chuyển đổi số. Về kết quả hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT trong thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá, khối lượng công việc mà đơn vị đầu mối là Cục 2 và các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện là rất lớn. Để hoàn thành công việc đảm bảo tiến độ, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị Tập đoàn VNPT tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tư vấn xây dựng nền tảng quản lý án hình sự ngành Kiểm sát nhân dân để có thể đưa vào triển khai thí điểm đối với cả 06 mô-đun nghiệp vụ trong Quý II/2024; thực hiện thí điểm mạng WAN dùng chung ngành Kiểm sát nhân dân tại VKSND tối cao và một số VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; hỗ trợ trang thiết bị, cán bộ kỹ thuật đ thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.

HQ
Tìm kiếm