CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Họp Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 ngành Kiểm sát nhân dân

10/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/5/2024, VKSND tối cao tổ chức họp Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp

Đại biểu tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo, công chức Vụ 14, Vụ 15, Cục 2, Cục 3, Văn phòng VKSND tối cao là thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của ngành Kiểm sát nhân dân (Đề án 06).

Đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao trình bày Báo cáo về tình hình triển khai Đề án 06 trong Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 06, trong đó ngành Kiểm sát nhân dân được giao nhiệm vụ “Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao
trình bày Báo cáo về tình hình triển khai Đề án 06

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong Quý I/2024, Văn phòng, Cục 2 đã phối hợp xây dựng và trình đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ký văn bản gửi xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện Đề án 06 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp đó, ngày 04/5/2024, Cục 2 đã chủ trì họp Tổ giúp việc Tổ công tác và hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện nội dung Báo cáo.

Về kết nối kỹ thuật giữa Trung tâm dữ liệu ngành Kiểm sát nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Cục 2 đã trao đổi với đại diện Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) về việc điều chỉnh hệ thống thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân với Đề án 06, các biện pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối với Đề án 06 và kinh nghiệm triển khai tại các Bộ, ngành đã thực hiện kết nối với Đề án 06.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3
VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng
VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, các đồng chí là thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 đã cho ý kiến về các vấn đề như nâng cấp, mở rộng các cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân theo Đề án 06, kinh phí thực hiện, các hạng mục đầu tư, mua sắm và thứ tự ưu tiên thực hiện trong Đề án 06…

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Cục 2 chủ trì hoàn thiện và trình Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt Đề án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm kết nối theo Đề án 06 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Cục 3 khẩn trương tổng hợp đề xuất kinh phí thực hiện Đề án 06, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng VKSND tối cao chủ trì thực hiện quy trình giải ngân các hạng mục liên quan khi được bố trí ngân sách thực hiện Đề án.

HQ
Tìm kiếm