CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”

06/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 06/3/2024, VKSND tối cao tổ chức cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” nhằm tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án họp phiên thứ Nhất trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, đại diện các Bộ, Ngành là thành viên của Tổ giúp việc.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Căn cứ Thông báo số 4759/CV-BNCTW ngày 25/8/2023 của Ban Nội chính Trung ương về Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tại phiên họp thứ 24 ngày 16/8/2023; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 27/9/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Kết luận nêu trên; VKSND tối cao được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Toàn cảnh cuộc họp

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án với mục đích tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án phải được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở quy định của pháp luật và của Ngành; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; bảo đảm tiến độ, chất lượng. Kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án là cơ sở để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; cũng như xây dựng cơ chế phối hợp để bảo đảm thực hiện hiệu quả, thực chất công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu xây dựng Đề án phải bảo đảm chất lượng, tiết tiệm và hiệu quả.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến góp ý về Kế hoạch triển khai, nghiên cứu xây dựng Đề án và về Đề cương chi tiết 12 chuyên đề nhánh của Đề án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu trong quá trình lập Kế hoạch triển khai, nghiên cứu xây dựng Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” và Đề cương chi tiết các chuyên đề nhánh; qua đó giúp cho công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

TH
Tìm kiếm