CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

29/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/9/2022, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao và 248 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhấn mạnh, được sự đồng ý của Đảng ủy VKSND tối cao, việc tổ chức lớp học nhằm giúp những quần chúng có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Qua đó, nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; nội dung, giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các quần chúng tham gia lớp học đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ kiến thức và đạt kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao khẳng định, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, đồng thời là một trong những nhiệm vụ của Đảng ủy VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc thực hiện. Từ đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; mỗi tổ chức Đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Chi bộ nói riêng và của toàn Đảng bộ nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị các quần chúng tham gia lớp học cần bám sát chương trình, nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức để khóa học đạt chất lượng, hiệu quả; tiếp tục phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại biểu tham dự buổi Lễ

Theo Kế hoạch, Lớp học được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 29/9 đến ngày 03/10/2022.

TG
Tìm kiếm