CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lấy ý kiến nhân dân về danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ

25/08/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/8/2023, Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành Văn bản số 280/V16 về việc đăng tải thông tin tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân để lấy ý kiến nhân dân.

Theo Văn bản số 280/V16, các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ gồm:

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Lê Thị Đông, Phó Trưởng phòng, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 05/9/2023. Địa chỉ nhận: Vụ Thi đua – Khen thưởng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 09 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hoặc gửi qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn.

Tìm kiếm