CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế

08/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 08/3/2024, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đồng chủ trì buổi Lễ.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng
Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự buổi Lễ có tập thể Lãnh đạo Vụ 8; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng VKSND tối cao; Vụ 14, Vụ 15,  Cục 1, Cục 2 VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo Phòng 8 VKSND thành phố Hà Nội.

Đại biểu Bộ Công an tham dự Lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C01), Cục An ninh điều tra (A09); các đồng chí đại diện Lãnh đạo cấp phòng; cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, tổng hợp thuộc Cục C10, Cục C11 Bộ Công an; đại diện Ban Giám thị Trại giam Thanh Xuân, Trại giam Suối Hai; đại diện Ban Giám thị Trại tạm giam B14, T16 Bộ Công an.

Đại biểu Bộ Y tế tham dự buổi Lễ có tập thể Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; đại diện Lãnh đạo các Phòng có liên quan; đại diện Lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao trình bày Báo cáo đánh giá
kết quả công tác phối hợp và quá trình xây dựng Kế hoạch phối hợp 
công tác
giữa Vụ 8 VKSND tối cao và các đơn vị

Tại buổi Lễ, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao trình bày Báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp và quá trình xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế.

Báo cáo nêu rõ, về kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C11 Bộ Công an, trong năm 2023, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, theo dõi xử lý tình hình trong tạm giữ, tạm giam và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng được lãnh đạo hai đơn vị trao đổi để thống nhất xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ 8 gửi đầy đủ kết luận kiểm sát đến C11 để phối hợp chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm; định kỳ Cục C11 tổng hợp vi phạm mà VKS các cấp phát hiện để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo các quy định pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Vụ 8 và Cục C11 đã ban hành văn bản trao đổi để chỉ đạo các đơn vị liên quan thống nhất thực hiện.

Về kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C10 Bộ Công an, Lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên trao đổi để nắm, theo dõi tình hình và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Đối với một số vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất đường lối xử lý nhằm đảm bảo công tác thi hành án phạt tù được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và VKSND thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong hoạt động kiểm sát. Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp chỉ đạo, xử lý nhiều việc đột xuất do Lãnh đạo hai ngành giao, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả, vị thế công tác hai đơn vị.

Về kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, qua 1 năm thực hiện, sự phối hợp công tác giữa hai đơn vị đã đi vào nề nếp, hiệu quả và có tác dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nói chung. Công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, góp phần đưa công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh ngày càng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Việc phối hợp trong tiếp nhận, xử lý, trao đổi thông tin được tiến hành thường xuyên và xử lý kịp thời, thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Căn cứ trên những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, Báo cáo đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì quan hệ phối hợp, đồng thời ký ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, qua đó đạt được các mục đích, yêu cầu công tác đặt ra.

Lãnh đạo Vụ 8 VKSND tối cao, Cục C10, C11 Bộ Công an
và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế ký Kế hoạch phối hợp công tác

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, qua theo dõi kết quả hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ thời gian qua, Lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C10 Bộ Công an trong công tác thi hành án phạt tù; giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, cũng như giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Kết quả công tác phối hợp đã góp phần bảo đảm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Vụ 8 VKSND tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cần chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế để công tác phối hợp được thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở kết quả của công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp dưới và hoạt động trực tiếp kiểm sát theo thẩm quyền.

Trước tình hình yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay, Vụ 8 cần phối hợp với các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác.

Đối với các đơn vị phối hợp gồm Cục C10, Cục C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị cần phát huy tính chủ động, tích cực để nâng cao hiệu quả của các nội dung phối hợp. Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Bộ Y tế cần tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa để chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác phối hợp có hiệu quả, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đề xuất.

Qua việc ký các Kế hoạch phối hợp này, các đơn vị: Vụ 8, Cục C10, Cục C11, Cục Quản lý khám, chữa bệnh cần chỉ đạo các đơn vị cấp dưới trong việc rà soát, ký quy chế, quy định phối hợp giữa VKSND cấp tỉnh với trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự…

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, Lãnh đạo VKSND tối cao trong phạm vi trách nhiệm sẽ thường xuyên quan tâm đến công tác phối hợp của các đơn vị, luôn đồng hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

Đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc buổi Lễ, Lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất thông qua bản Kế hoạch phối hợp và tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục C10, C11 Bộ Công an và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế.

HQ - TH
Tìm kiếm