CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2021

08/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 08/01/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ; Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo Viện, Viện trưởng các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu VKSND tối cao đến 817 điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thông qua video clip, VKSND tối cao đã tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước.

Trong năm 2020, toàn Ngành tiếp tục hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt, đã chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19 từ rất sớm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát, góp phần vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong cả nước. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt toàn Ngành và thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đồng thời, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong tất cả các lĩnh vực công tác, tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu: Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành luật; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; mở rộng hợp tác quốc tế; chú trọng bảo đảm các điều kiện để toàn Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, nhiệm kỳ qua, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Đã thực hiện tốt hơn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật các vụ án về tham nhũng, kinh tế lớn. Công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả thực chất hơn; công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn; công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật và công tác tuyên truyền cũng đạt nhiều kết quả nổi bật;…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư
trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND tối cao
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất
cho đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và Huân chương Lao động hạng Ba
cho đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
và Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Theo đó, Chỉ thị nêu rõ: năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định mục tiêu trọng tâm là: "Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Để hoàn thành mục tiêu trên, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị toàn Ngành tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; VKSND các cấp phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp bám sát nội dung Chỉ thị để triển khai, thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trình bày Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân có ý nghĩa quan trọng; không chỉ đánh giá kết quả công tác năm 2020, mà còn là dịp nhìn lại cả nhiệm kỳ 05 năm của toàn Ngành. Năm 2020, cũng như cả chặng đường 5 năm (2015 - 2020), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây ra những khủng hoảng suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu, cùng với thiên tai khốc liệt liên tiếp xảy ra.

Trước bối cảnh đó, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn quân, toàn dân ta, đất nước ta từng bước vững chắc, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu mà Đảng ta, đất nước ta đạt được trong thời gian qua, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư: Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước; năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; là năm tiếp tục thi hành nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn ngành Kiểm sát nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự; bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân phải tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm sát, tăng cường các nguồn lực, bảo đảm cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực sự là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm pháp hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên có tính chuyên nghiệp cao, giỏi chuyên môn, trọng danh dự, tâm huyết, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát.

Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin rằng, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong đợi.

Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công; tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị:

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt và tình cảm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư dành cho ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021 của Ngành để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương để ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao; trao Huân chương lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao
trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể thuộc VKSND tối cao

Lãnh đạo VKSND tối cao đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 05 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 tập thể Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể; Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể và Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho 44 tập thể trong Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể thuộc ngành Kiểm sát nhân dân

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đồng thời khẳng định, nhiệm kỳ qua, vị thế của Ngành được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị. Tiếp tục phát huy phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả" trong toàn Ngành. Tăng cường hiệu quả, củng cố công tác Thanh tra. Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát; nâng chất đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; thay đổi phương thức đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, khách quan.

Tăng cường việc luân chuyển, biệt phái, điều động cán bộ, nhằm tạo môi trường phấn đấu, thử thách rèn luyện cán bộ qua thực tiễn. Quyết tâm kiện toàn mạnh mẽ Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đồng thời, kiện toàn toàn diện để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; xác định lộ trình cụ thể, đổi mới đảm bảo tính liên thông, liên kết. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp ở Trung ương, địa phương và các bộ, ban, ngành hữu quan, tạo sự thống nhất trong nhận thức, áp dụng pháp luật.

Lãnh đạo VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân:

Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng các đồng chí
nguyên lãnh đạo VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao
và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh nghỉ hưu năm 2020

 

 

TG - TL
Tìm kiếm