CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tạp chí Kiểm sát được tính đến 0,75 điểm

10/07/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 05/7/2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Theo đó, trong số các danh mục tạp chí thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, Tạp chí Kiểm sát chính thức được tính đến 0,75 điểm kể từ năm 2024.

Đây là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa đối với Tạp chí Kiểm sát, khẳng định uy tín, vị thế của Tạp chí ngày càng được nâng cao trong hệ thống Tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí khoa học chuyên ngành Luật nói riêng.

Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kiểm sát với sự tham gia của các nhà khoa học uy tín
trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân

Tạp chí Kiểm sát là cơ quan báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, là diễn đàn thông tin, trao đổi các vấn đề lý luận khoa học pháp lý, khoa học nghiệp vụ và thực tiễn công tác kiểm sát.

Qua 63 năm, kể từ ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên, ngày càng có nhiều hơn những bài viết chất lượng cao - là kết quả nghiên cứu công phu của các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, thể hiện sâu sắc tính khoa học, tính thực tiễn và tính nghiệp vụ chuyên ngành; phục vụ thiết thực, có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác của bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Tạp chí Kiểm sát 64 trang, số thường kỳ xuất bản 2 kỳ/tháng, phát hành ngày 5 và 20 hàng tháng; số chuyên đề xuất bản 1 kỳ/quý.

Cẩm Thi (kiemsat.vn)
Tìm kiếm