CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong ngành Kiểm sát nhân dân

14/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 14/3/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác của Tổ công tác Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên của Tổ công tác Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Tổ công tác Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Theo đó, Tổ công tác đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong toàn Ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao (có nhiều văn bản đôn đốc, tổ chức 02 Hội nghị...).

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3
trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư, Chủ đầu tư dự án đã tích cực, chủ động trong triển khai các chỉ đạo của Ngành (thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công; lựa chọn nhà thầu bảo đảm theo quy định pháp luật; chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của địa phương, các đơn vị tư vấn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất VKSND tối cao kịp thời giải quyết; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án).  Nhiều đơn vị đã tích cực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân, nhiều dự án tỉ lệ giải ngân đạt trên tỉ lệ bình quân chung của cả nước, nhiều dự án giải ngân đạt tỉ lệ trên 100%…Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả tích cực Tổ công tác Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị tiếp tục tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư triển khai, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao; yêu cầu Chủ đầu tư rà soát, lập kế hoạch giải ngân, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án và đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình. Đối với các dự án khởi công mới thì phối hợp với các sở, ban ngành địa phương, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tháo gỡ khó khắn vướng mắc để sớm khởi công.

Thực hiện kiểm tra việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 từ các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt. Tổng hợp, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng dự án trong Ngành làm căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của các cấp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị...

TH
Tìm kiếm