CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Văn phòng VKSND tối cao giao ban công tác tháng 5/2021

05/05/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 05/5/2021, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức họp giao ban công tác tháng 5/2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Phúc Long, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, đồng chí Trần Thị Quế Anh và Trưởng phòng các đơn vị thuộc Văn phòng tại thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng đánh giá, tháng 4/2021 các đơn vị thuộc Văn phòng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo VKSND tối cao. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và Quý III/2021, đồng chí Chánh Văn phòng nhấn mạnh, hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, do đó, Văn phòng cần tích cực tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác phòng, chống dịch tại Trụ sở cơ quan, nhất là việc quản lý chặt chẽ công chức, người lao động và khách ra, vào cơ quan.

Đồng chí Chánh Văn phòng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân. Hoàn thiện các dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao, Quy chế bảo mật thông tin, Quy chế về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản,… Tham mưu xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện các gói thầu về công nghệ thông tin, mua sắm, bảo trì tài sản và chỉnh lý hồ sơ…

TG
Tìm kiếm