CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện kiểm sát quân sự trung ương phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”

15/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 11/3/2021, Viện kiểm sát quân sự trung ương tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát quân sự (12/5/1961 - 12/5/2021). Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương dự và chủ trì Lễ phát động.
Đại tá Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương
quán triệt nội dung thi đua

Tại Lễ phát động, Đại tá Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nội dung kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát quân sự. Theo đó, trong 60 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng, Viện kiểm sát quân sự các cấp tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Kiểm sát quân sự; các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác tư pháp trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua đã phát động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng Cục chính trị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cấp ủy, chỉ huy cấp trên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh cải cách tư pháp theo đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc xử lý tội phạm, người phạm tội kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Làm tốt công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thống kê hình sự liên ngành.

Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự trung ương
 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ

Phát biểu tại Lễ phát động, Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương đã quán triệt và nhấn mạnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành Kiểm sát quân sự cần bám sát nội dung kế hoạch, tổ chức phát động thi đua sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tập trung bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng quy định; 100% các khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận và giải quyết đúng pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Quân đội tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Kiểm sát quân sự; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hoàng Tiến Thanh, Viện kiểm sát quân sự trung ương
Tìm kiếm