CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRẦN QUỐC VƯỢNG TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO LÀO

17/09/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Viện kiểm sát việt Nam đào tạo cho cán bộ Viện kiểm sát Lào, ngày 15/9/2008 Đoàn cán bộ Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gồm 17 thành viên đến thăm Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thân mật tiếp Đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TRẦN QUỐC VƯỢNG TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO LÀO
 
 
 
(Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng
tiếp đoàn học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHDCND Lào)
 
Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Viện kiểm sát việt Nam đào tạo cho cán bộ Viện kiểm sát Lào, ngày 15/9/2008 Đoàn cán bộ Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gồm 17 thành viên đến thăm Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thân mật tiếp Đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội.
 
(Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng
chụp ảnh lưu niệm với đoàn học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHDCND Lào)
Tại buổi tiếp, Viện trưởng Trần Quốc Vượng chào mừng Đoàn cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Việt Nam đến thăm Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Viện trưởng vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào phát triển mạnh mẽ. Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã xác định, trong những năm qua ngành Kiểm sát hai nước không ngừng tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về nhiều mặt, trong đó Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực vì sự nghiệp phát triển của ngành Kiểm sát Lào. Việc truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm công tác kiểm sát cho các học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào tham gia khóa học thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, qua đó góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và ngành Kiểm sát Việt Nam - Lào nói riêng. Trong buổi tiếp, Viện trưởng Trần Quốc Vượng giới thiệu khái quát với Đoàn cán bộ ngành Kiểm sát Lào về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Phát huy truyền thống 48 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tiếp tục đổi mới, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.
Thay mặt lớp học, Trưởng đoàn Phavoong Liennuvong cảm ơn Viện trưởng Trần Quốc Vượng đã giành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHDCND Lào Somphanh Phengkhammy tới các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, các học viên Đoàn cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt sau khóa học để vận dụng trong thực tiễn nghiệp vụ kiểm sát, hoàn thành nhiệm vụ học tập được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào giao phó.
Đoàn cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHDCND Lào đã tham quan phòng Truyền thống Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nghe giới thiệu về quá trình 48 năm xây dựng và trưởng thành ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.
Tin và ảnh: Ban Biên tập      
Tìm kiếm