CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Việt Nam và I-ran ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

12/08/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Trong thời gian từ ngày 08/8 đến ngày 11/8/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hoà hồi giáo I-ran. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tham gia Đoàn chính thức thăm và làm việc tại I-ran của Chủ tịch Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm I-ran, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã tham gia các hoạt động chính thức theo chương trình làm việc của Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, đại diện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa hồi giáo I-ran.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hiệp định
tương trợ tư pháp về hình sự giữa VKSND tối cao và Bộ Tư pháp I-ran

Ngày 09/8/2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao I-ran, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp I-ran đã thay mặt hai Nhà nước ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà hồi giáo I-ran.

Hiệp định gồm Lời nói đầu và 21 Điều, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định sẽ là công cụ pháp lý trực tiếp, quan trọng để cơ quan tư pháp hai nước dành cho nhau sự tương trợ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hiệp định sẽ là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và ông Amin Hossein Rahimi,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp I-ran tại buổi tiếp xúc song phương

Trước đó, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp I-ran đã có buổi tiếp xúc song phương tại trụ sở Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao I-ran. Tại buổi làm việc, hai Bên đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và I-ran. Cùng với việc ký Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự được ký lần này sẽ là bộ khung pháp lý đầy đủ để các cơ quan có thẩm quyền của hai nước hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; từ đó, nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài tại hai nước. Đồng thời, hai Bên đã chia sẻ, trao đổi các thông tin liên quan đến hệ thống tư pháp về hình sự của hai nước, cũng như hệ thống các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, dẫn độ và chuyển giao người kết án phạt tù theo quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam
và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran

Việc ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và I-ran trong chuyến thăm cấp cao lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm 2023, đánh dấu sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (04/8/1973 - 04/8/2023); qua đó, góp phần củng cố và xây dựng mối quan hệ ngày càng bền vững và sâu sắc trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước Việt Nam và I-ran.

Vụ 13, VKSND tối cao
Tìm kiếm