CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại tỉnh Kiên Giang

16/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/5/2024, VKSND tối cao phối hợp với Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, VKSND tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án, gồm:

- Đề án nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước.

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Để có đầy đủ luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc đề xuất về đổi mới, hoàn thiện cơ chế bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, người yếu thế; cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng, VKSND tối cao tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, tổ chức địa phương.

Việc khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng miền trong cả nước. Tỉnh Kiên Giang là địa phương thứ hai sau tỉnh Quảng Ninh được Đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất gắn với thực tiễn tại địa phương liên quan đến nội dung các đề án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tạo điều kiện để Đoàn công tác đến làm việc; đồng thời nhấn mạnh, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến khách quan cho các đề án, đây là căn cứ để VKSND tối cao có những điều chỉnh, bổ sung các nội dung đề án được giao.

Hoàng Anh - Mai Phong (bvpl.vn)
Tìm kiếm