CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại thành phố Đà Nẵng

23/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/5/2024, tại thành phố Đà Nẵng, VKSND tối cao tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị.
https://baovephapluat.vn/data/images/0/2024/05/22/tamlt/lay-y-kien-khao-sat-pg.jpg?dpi=150&quality=100&w=820
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Công văn số 9108-CV/VPTW ngày 29/01/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng, VKSND tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án, gồm:

- Đề án nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước.

- Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng miền trong cả nước. Thành phố Đà Nẵng là địa phương thứ ba sau tỉnh Quảng Ninh và Kiên Giang được Đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những kiến nghị gắn với thực tiễn tại địa phương liên quan đến nội dung các đề án.

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc và hiệu quả cho việc triển khai xây dựng các đề án. Đây là căn cứ để VKSND tối cao có những điều chỉnh, bổ sung nội dung các đề án một cách hợp lý, đầy đủ và bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Lê Tâm (bvpl.vn)
Tìm kiếm