CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức cuộc họp xin ý kiến chuyên gia về các Đề án thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của VKSND tối cao

11/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 11/4/2024, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp xin ý kiến chuyên gia về các Đề án thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của VKSND tối cao.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đại biểu tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 14: Đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Xuân Hưởng, Đỗ Văn Thường; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao và toàn thể công chức Vụ 14 VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Các chuyên gia tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hà Công Long, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật; đồng chí Trần Đình Khánh, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự VKSND tối cao.

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, các chuyên gia phát biểu ý kiến làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết xây dựng các Đề án, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong thời gian công tác và lĩnh vực được giao phụ trách liên quan đến Đề án.

Đồng chí Trần Đình Khánh, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết
các vụ án dân sự VKSND tối cao phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Đồng chí Hà Công Long, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tuân theo
 pháp luật VKSND tối cao phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tiếp đó, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc xây dựng các Đề án của ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với Đề án “Nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng", các chuyên gia đã cho ý kiến về phương pháp và cách thức thực hiện kiểm sát văn bản, kinh nghiệm phát hiện các nguồn thông tin để tiến hành các cuộc kiểm sát văn bản, đồng thời đưa ra kiến nghị định hướng hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Đối với Đề án “Hoàn thiện quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự có liên quan đến lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương nhưng không có người đứng ra khởi kiện” và Đề án “Nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước”, các chuyên gia và đại biểu đã cùng thảo luận về việc thực hiện trách nhiệm, vai trò khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính của VKSND trong giai đoạn từ năm 1992-2001; việc tổ chức bộ máy, nhân sự, các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính; kinh nghiệm phát hiện nguồn thông tin vi phạm để tiến hành khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, việc xây dựng các Đề án thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của VKSND tối cao là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, Đồng chí mong muốn các chuyên gia với bề dày kinh nghiệm của bản thân sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thêm những tư liệu và đóng góp ý kiến để ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thiện các Đề án theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu Vụ 14 là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng Đề án tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các chuyên gia để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng Đề án được giao.

HQ
Tìm kiếm