CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2022

29/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/9/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị​​​

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải.

Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm (trụ sở VKSND tối cao) có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và tương đương các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo và Chánh Văn phòng Viện cấp cao 1; Ban Thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao; công chức Phòng Tham mưu tổng hợp, Phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao điều hành Hội nghị

Tại các điểm cầu khác gồm Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh có Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức, hành chính tham dự Hội nghị; điểm cầu Viện cấp cao 2, 3 có Lãnh đạo Viện và Chánh Văn phòng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 của VKSND tối cao, VKSND cấp cao, để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã sớm ban hành Chỉ thị công tác năm 2022. Trong đó, xác định rõ 04 mục tiêu lớn, 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành 113 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tối cao. Đồng thời, đã ban hành 03 chỉ thị chuyên để và trực tiếp chỉ đạo nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm khác trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2022 và kết luận chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã đạt nhiều kết quả tích cực. Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị thuộc VKSND tối cao được giao thực hiện 194 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 89 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 30/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và 105 nhiệm vụ phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tối cao. Đến hết tháng 8/2022, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã cơ bản hoàn thành 168/194 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 86,6%; trong đó, hầu hết các nhiệm vụ quan trọng đều đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội giao, như: Kiểm sát 100% số vụ án ngay từ khi khởi tố; tỷ lệ truy tố đúng tội danh, đúng thời hạn đạt 99,9%; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 89,5% số việc có hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong lĩnh vực hành chính, dân sự, các đơn vị đã tích cực ban hành hướng dẫn nghiệp vụ giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho VKSND cấp dưới kịp thời; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt cao, vượt yêu cầu của Quốc hội giao, như: Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận về án hành chính đạt tỷ lệ 76,5%; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 79,7% số việc về án hành chính, 74,2% số việc về án dân sự đã có hồ sơ nghiên cứu.

Trong lĩnh vực thi hành án hình sự, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt nhiều kết quả tích cực. Tham mưu ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Quy trình kiểm sát giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện; đồng thời, tích cực hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đối với các VKSND cấp cao, chất lượng công tác nghiệp vụ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra, như: Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận; tỷ lệ kháng nghị án giám đốc thẩm, tái thẩm; số lượng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhiều, tỷ lệ giải quyết đơn đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Số lượng kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các loại án đã tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Các VKSND cấp cao luôn chú trọng công tác hướng dẫn, tự đào tạo, bồi dưỡng và chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới, nhất là việc tổng hợp ban hành thông báo rút kinh nghiệm. 

Đồng chí  Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả
công tác 9 tháng năm 2022 
của VKSND tối cao, VKSND cấp cao

Trong công tác xây dựng Ngành, VKSND tối cao đã quản lý chặt chẽ công tác của toàn Ngành; tổ chức tốt việc triển khai công tác và định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết công tác trong cơ quan và toàn Ngành.

Triển khai thực hiện các kết luận, quyết định về công tác quản lý biên chế năm 2022; xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao đối với 15 đồng chí; tổ chức thành công Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giai đoạn 2026-2031.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật về hình sự, dân sự, hành chính. Đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự; phục vụ lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Lào sang thăm, làm việc, ký Thỏa thuận hợp tác và tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các đơn vị tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; triển khai thực hiện Đề án tuyển sinh Đại học Kiểm sát khóa 10 và triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

VKSND cấp cao đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Chú trọng công tác kháng nghị, tăng cường công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Ngành về công tác tài chính, kế toán; tổ chức tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tháo gỡ một số nội dung có vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị. 

Đồng chí yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật và bổ sung các số liệu thống kê nhằm phục vụ việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được tổ chức trong tháng 10/2022.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 3 tháng cuối năm 2022, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 gắn với việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để phát hiện các tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chất đột phá của Ngành, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, đồng chí Viện trưởng VKSND tối  cao Lê Minh Trí yêu cầu đơn vị phụ trách cần xác định rõ các nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND các cấp.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, các đơn vị rà soát những nhiệm vụ chưa đạt tiến độ để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định; tập trung giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tham gia tích cực, đầy đủ, trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp, nhất là những vấn đề có nhận thức chưa thống nhất; thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong Ngành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 phát biểu tại Hội nghị

 

HQ
Tìm kiếm