CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II/2024

27/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/3/2024, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II/2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Lãnh đạo đơn vị thuộc VKSND tối cao; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao; Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và tương đương của các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo, công chức Phòng Tham mưu tổng hợp, Phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao…

Lãnh đạo VKSND tối cao chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I/2024 của VKSND tối cao. Theo đó, Lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tập trung chỉ đạo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 trong toàn Ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và các công tác khác, nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; kiện toàn lãnh đạo quản lý một số đơn vị của Viện kiểm sát các cấp; triển khai các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; thực hiện các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện thực hiện công tác chuyên môn trong toàn Ngành; kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm công vụ được nâng lên; quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm Quý I (hoàn thành 35/40 nhiệm vụ trọng tâm, đạt tỷ lệ 87,5% theo Kế hoạch; đã tổ chức 04/06 hội nghị, hội thảo và chỉ đạo hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ trong toàn Ngành). Cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đề ra chỉ tiêu cao hơn quy định của Ngành, Nghị quyết của Quốc hội để phấn đấu hoàn thành.

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của VKSND tối cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm (đạt 90,5%); tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt cao (đạt 87,1%); tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu án hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động được giải quyết vượt chỉ tiêu; tích cực ban hành 52 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; chú trọng tổng hợp vi phạm của Viện kiểm sát cấp dưới để ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong Quý I/2024, công tác xây dựng Ngành có chuyển biến tích cực: Chú trọng kiện toàn tổ chức, lãnh đạo chủ chốt; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của Ngành. Thanh tra đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2024, Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024, Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ngành năm 2023. Tiến hành kiểm tra 14 dự án công nghệ thông tin do Văn phòng VKSND tối cao là chủ đầu tư; 06 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt. Tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, xác định đây là nhiệm vụ đột phá của toàn Ngành nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tăng năng suất chất lượng lao động của mỗi cá nhân, đơn vị.

Về công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, VKSND tối cao đã chủ động mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, Vụ 16 đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và cơ quan VKSND tối cao đề nghị tặng Huân chương cho 02 cá nhân, Bằng khen của Viện trưởng cho 21 tập thể và 12 cá nhân thuộc VKSND tối cao. Hoàn thành việc thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đề nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của toàn Ngành.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành phần thảo luận. Các đại biểu dự Hội nghị đã báo cáo về tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại từng đơn vị và tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng pháp luật, quản lý khoa học, xây dựng các đề án lớn của Ngành, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã có ý kiến kết luận về những vấn đề được Thủ trưởng các đơn vị nêu ra tại Hội nghị giao ban, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024 và cả năm 2024. Cụ thể: Tiếp tục triển khai xây dựng 04 Đề án lớn của Ngành nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu tại Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chuẩn bị Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào năm 2024. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các Đề án cần hoàn thành trong Quý IV/2024, hằng tháng, các đơn vị liên quan phải tổ chức cuộc họp, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ để Lãnh đạo Viện kịp thời chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ cũng như chất lượng của Đề án. Tiếp tục tập trung giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kháng nghị, đảm bảo có căn cứ pháp lý và tính thuyết phục.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, chủ trương của ngành Kiểm sát nhân dân là tăng cường kỷ luật kỷ cương, muốn vậy phải làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính khoa học trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ số, đồng thời tích cực, chủ động, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Ngành; rà soát những nhiệm vụ còn tồn đọng, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình công tác đã xác định năm 2024.

HQ - TL
Tìm kiếm