CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018

06/10/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 06/10/2020, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 03/2018 ngày 01/02/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 ngày 21/7/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018 ngày 21/12/2018. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu VKSND tối cao đến hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; tham dự Hội nghị tại các điểm cầu Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện gồm: Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao trình bày những nội dung của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; Quy trình tạm thời số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ án xảy ra tại những "điểm nóng" có khiếu kiện phức tạp và sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Đồng thời, hướng dẫn công tác tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan trong thực tiễn áp dụng một số quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018 quy định phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi, Viện kiểm sát các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn trong Thông tư liên tịch 06/2018. Công tác xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi ở địa phương trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 phát biểu tại Hội nghị

Các nguồn tin về tội phạm đều được phối hợp phân loại, giải quyết kịp thời, triệt để; các vụ việc phức tạp, có khó khăn trong thu thập, đánh giá chứng cứ, còn nhiều vướng mắc được liên ngành họp bàn tháo gỡ, giải quyết. Việc giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi bảo đảm có căn cứ, đúng quy định pháp luật; việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có án hủy điều tra lại và Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi luôn được quan tâm bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh đúng quy định của  pháp luật. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, các trường đào tạo của Ngành đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương và các cơ quan hữu quan xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng, đặc biệt các tội về xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mua bán người. Công tác này được Viện kiểm sát các địa phương chú trọng quan tâm, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo tại chỗ.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm giúp Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành nắm và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018, Thông tư liên tịch số 06/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 và hướng dẫn tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại khu vực, địa bàn có "điểm nóng" và khiếu kiện phức tạp. Từ đó, áp dụng trong thực tiễn bảo đảm đúng pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung, các vụ án xảy ra tại "điểm nóng" có khiếu kiện phức tạp và các vụ án có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi nói riêng.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng thông tin, làm rõ những nội dung liên quan công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Đồng thời giao Vụ 2 VKSND tối cao tiếp tục khảo sát, đánh giá đúng thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan cấp phát trang thiết bị phục vụ công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh; phối hợp với các cơ sở đào tạo trong Ngành để đào tạo cán bộ thực hiện tốt công tác này.

Lãnh đạo Vụ 2 VKSND tối cao trình bày những nội dung tập huấn

Về những vấn đề xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng lưu ý Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự trong Ngành cần nhận diện đầy đủ, chính xác, lưu ý về cả án hành chính. Xác định rõ tính chất phức tạp khi giải quyết các vụ án, từ đó có phương pháp giải quyết đúng đắn; đồng thời, phải linh hoạt, chặt chẽ về quy trình tố tụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Một số hình ảnh tham luận tại Hội nghị:

Đối với những nội dung sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, đây là những vấn đề được Quốc hội, dư  luân quan tâm. Do đó, các đơn vị cần nắm vững các thủ tục được áp dụng; chủ động mời các chuyên gia trong và ngoài Ngành, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

TG
Tìm kiếm