CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

31/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 31/3/2021, VKSND tối cao tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký quy chế, gồm: Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Việc ký Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền trong công tác thi đua, khen thưởng; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát tích cực cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Quy chế gồm 3 Chương, 8 Điều quy định về phạm vi, nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp giữa Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đại diện các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương các đơn vị đã tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị, ký Quy chế phối hợp; đồng thời nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả khâu công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, lựa chọn các hạt nhân điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân. Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu, để quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn, ngay sau khi ký kết, các đơn vị triển khai thực hiện quy chế phối hợp tốt, bảo đảm công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả.

TL
Tìm kiếm